Cena Hejtmana jihočeského kraje za společenskou odpovědnost (csr) za rok 2022

Startuje čtvrtý ročník ocenění 

  • Ocenění mohou získat firmy, neziskové organizace, obce a mikropodniky, které za rok 2022 realizovaly dobrovolné aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.
  • Přihlaste se do čtvrtého ročníku soutěže a získejte prestižní ocenění hejtmana Jihočeského kraje .

CO MŮŽETE PŘIHLÁŠENÍM ZÍSKAT:

  • Prestižní ocenění
  • Mediální popularitu
  • Zlepšení dobrého jména firmy/instituce
  • Zvýšení atraktivity na trhu práce potenciálních uchazečů o zaměstnání
  • Inspiraci od ostatních a možnost předat své zkušenosti

CO MŮŽETE PŘIHLÁŠENÍM ZTRATIT:

  • Čas s vyplněním přihlášky

VYHLAŠOVATEL a POŘADATEL OCENĚNÍ

Jihočeský kraj

REALIZÁTOR

JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

Cílem ocenění je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti.

Pod pojmem společenská odpovědnost (CSR) rozumíme koncept, kterým se organizace otevřeně přiznává ke své spoluodpovědnosti za stav, chod a udržitelný rozvoj společnosti a tento koncept integruje do svého každodenního chodu.

Společensky odpovědné chování je představováno aktivitami, které jsou nejen nad rámec zákonných povinností, ale i v souladu s etickými, komerčními a společenskými očekáváními.

Zásady společenské odpovědnosti (CSR) je vhodné integrovat do systému řízení, strategie a hodnot organizace. Dále by organizace měla stanovit etické standardy, minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí, pečovat o zaměstnance či přispívat k podpoře regionu.

Harmonogram

Vyhlášení 4. ročníku ocenění

15. 4. 2023

Přihlašování do ceny hejtmana JČK

15. 4. - 30. 6. 2023

Vyhodnocení přihlášených subjektů

30. 6. - 31. 8. 2023

Slavnostní vyhlášení

listopad / prosinec 2023
sál zastupitelstva Jihočeského kraje

Partneři