Přihláška CSR

Přihláška CSR

Do 4. ročníku se nemohou přihlásit organizace, které se umístily na 1. místě v předchozím ročníku (CSR aktivity v letech 2020-2021).

Statut Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost při Radě kvality ČR naleznete zde

  • Přihlášku a sebehodnotící dotazník lze podat pouze zde v online verzi s uzávěrkou do 30. 6. 2023
  • Jelikož není možné při vyplňování dotazníku odpovědi průběžně ukládat, můžete si stáhnout i offline verze dotazníků, kde si lze dotazník předběžně prostudovat a odpovědi mít před vyplněním připravené.


  • Vyberte svoji kategorii