Přihláška CSR

Přihláška CSR

Do 3. ročníku se nemohou přihlásit organizace, které se umístily na 1. místě v předchozím ročníku (CSR aktivity za rok 2019).

Statut Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost při Radě kvality ČR naleznete zde

  • Přihlášku a sebehodnotící dotazník lze podat pouze zde v online verzi s uzávěrkou do 31.7.2022
  • Jelikož není možné při vyplňování dotazníku odpovědi průběžně ukládat, můžete si stáhnout i offline verze dotazníků, kde si lze dotazník předběžně prostudovat a odpovědi předvyplnit.
  • Upozorňujeme, že po závěrečné finalizaci dotazníku není možné se v online verzi vrátit k jeho úpravám či žádat o jeho znovuotevření. Dotazník vyplňujte pozorně a finalizujte jej, až když budete s vyplňováním 100% hotovi a své odpovědi budete mít zkontrolovány.


  • Vyberte svoji kategorii